Increasing Support For Electronic Cigarettes In EU

Increasing Support For Electronic Cigarettes In EU.

Annonser

Not good.. :-(

Article 18 – Electronic cigarettes – Commission proposal 22 Nov 2013

4 Good Reasons NOT to Ban e-Cigarettes

4 Good Reasons NOT to Ban e-Cigarettes.

They just don’t get it – Commission proposal for the regulation of e-cigarettes

They just don’t get it – Commission proposal for the regulation of e-cigarettes

The counterfactual.

The vote 8 of Oct about manufacture, presentation, sale related to e-cigarettes

See who voted for and against, really interesting.

Split 1 http://www.votewatch.eu/en/manufacture-presentation-and-sale-of-tobacco-and-related-products-draft-legislative-resolution-artic-52.html

and Split 2 – http://www.votewatch.eu/en/manufacture-presentation-and-sale-of-tobacco-and-related-products-draft-legislative-resolution-artic-53.html

Tokaksdirektivet – parlamentet – EU

Detta svar fick en Facebook vän från gruppen ”e-cigarett Sverige”  idag efter att ha skickat mejl till många av de svenska parlamentarikerna igår. Ungefär så här svarar han angående att regulera e-cigaretterna inom EU:

Tobaksdirektivet, som du skriver om, har varit uppe för diskussion mycket här i parlamentet. På sidan votewatch.eu (http://www.votewatch.eu/en/manufacture-presentation-and-sale-of-tobacco-and-related-products-draft-legislative-resolution-vote-.html) kan man se hur alla ledamöter röstat. Både på förslaget som helhet och för alla de ändringsförslag som lades fram. Där kan man välja att se på alla svenska ledamöter och hur de har röstat.

Parlamentet röstade den 8 oktober. Resultatet blev att man ville att e-cigaretter skulle få säljas i vanliga butiker under samma regleringar som tobak.  Precis som du säger vore det ju orimligt att hårdare reglera en vara som både är mindre hälsofarlig än vanliga cigaretter och som dessutom kan vara en hjälp för många att sluta röka cigaretter.

Ändringsförslag 170, split ett och två handlade om ifall e-cigaretter skulle klassificeras som läkemedel eller inte. På votewatch.eu kan man se hur de svenska ledamöterna röstade på det aktuella ändringsförslaget. Tummen upp innebär att man inte vill att e-cigaretter ska läkemedelsklassas och tummen ner att det ska klassas som läkemedel. (split ett = http://www.votewatch.eu/…/manufacture-presentation-and…, split två = http://www.votewatch.eu/…/manufacture-presentation-and…)

Det parlamentet röstade om var ett förhandlingsmandat. Som du vet så måste ju parlamentet komma överens med rådet (dvs. representanter från alla medlemsländers regeringar) innan gemensamma regler i EU kan träda ikraft.
Det som händer nu är att en kompromiss tas fram mellan rådet och parlamentet som ett resultat av förhandlingar och i den kompromissen, som det ser ut nu, regleras e-cigaretter mer. Men det är inte något som parlamentet ställt sig bakom. Det som finns nu är heller inte den slutgiltiga kompromissen.

I den här frågan är det alltså inte de folkvalda parlamentarikerna som driver på för en hårdare reglering av e-cigaretter utan det är de olika medlemsländernas regeringar. Ju längre förhandlingarna går mellan parlamentet och rådet ju mer kommer vi veta om hur det slutgiltiga förslaget, som parlamentet än en gång kommer att rösta om, kommer att se ut.

Hoppas detta var en återkoppling du kan ha någon nytta av. Men välkommen att återkomma ifall det finns något mer du tror jag kan svara på.

Så gå in och kolla på VoteWatch Europe 🙂